MotivationMatch Survey

 In

Welcome to your MotivationMatch Survey. Your information will be used as the bases for the MotivationMatch meeting and is going to be an integral part of the presentation/workshop we have invited you for. This information will not be shared with anyone.

Welkom bij de MotivationMatch Survey. De informatie die ingevuld wordt zal dienen als de basis voor het MotivatieMatch gesprek en zal een integraal onderdeel vormen van de presentatie/workshop waar je voor bent uitgenodigd. De informatie zal met niemand gedeeld worden.

Name Business Email Phone Number
1. 

What is your function/role in your organization? / Wat is uw functie/rol binnen uw organisatie?

2. 

Which products or goods does your company produce? / Welke producten of goederen produceert uw bedrijf?

3. 

Which services does your company deliver? / Welke diensten levert uw organisatie/bedrijf?

4. 

Describe your target market. If there is more than one, feel free to add several. / Beschrijf uw branche. Indien er meerdere zijn, omschrijf deze dan ook.

5. 

What does the customer in your target market do? What is his business, his product? / Waar houdt de klant in uw markt zich mee bezig? Wat levert hij, wat is zijn product?

6. 

Can you describe your typical customer? Who do you sell to mostly? / Kunt u uw typische klant beschrijven? Aan wie levert u doorgaans uw producten/diensten?

7. 

Who are you working with? Who are your key partners? / Met wie werkt u samen? Wie zijn uw belangrijkste partners?

8. 

Who or what is your competition or biggest threat? Wie of wat is uw concurrent of grootste bedreiging?

9. 

What is your expertise? Which areas of know-how are important to you? / Welke expertise heeft u in huis? Welke kennisgebieden zijn cruciaal voor uw organisatie?

10. 

What is your biggest challenge? What is your key priority to solve? / Wat is uw grootste uitdaging? Welke prioriteit moet aangepakt worden?

11. 

What is your ambition? Where are you going with your company? / Wat is uw ambitie? Waar gaat het heen met uw bedrijf?

Please enter the anti-spam captcha code provided. / Gelieve de anti-spam captcha code overnemen.

Recent Posts
Contact Us

Use the contact page for more detailed options. Use this quick contact form to leave your details.

Not readable? Change text. captcha txt